Yeminli Çeviri ile Noter Onaylı Çeviri Arasındaki Farklar

Yeminli Çeviri ile Noter Onaylı Çeviri Arasındaki Farklar

Çeviri dünyasında özellikle bu iki konu sıklıkla karıştırılıyor. Bu yazımızda yeminli çeviri ile noter onaylı çeviri arasındaki farklardan bahseceğiz ve bu karışıklığı biraz olsun gidermeye çalışacağız. Bu iki çeviri türünün birbirine karıştırılmasının başlıca sebepleri arasında, ikisinin de resmi evrak değeri taşıması sayılabilir. Çevirmenlerin, resmi kurumlar tarafından talep edilen bu çeviri türlerini yapmak için özel bir uzmanlık belgesine sahip olması gerekiyor.

Çeviribilim ve/ya Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun bir tercüman, tercüme bürosunda çalışırken, kaynak dili (mevcut dil) ve hedef dili (çevrilecek dil) tercüme yapacak seviyede bildiğini; yazılı ve sözlü olarak çeviri yetkisinin olduğunu resmi evraklarla kanıtlayabiliyor. Tercüman böylece tercüme bürosunun anlaşmalı olduğu herhangi bir noter tarafından hazırlanan yemin belgesini ediniyor. Bu belge sayesinde resmi kurumlarda da geçerli olacak şekilde çeviri yapabiliyor. Bu kişilere yeminli tercüman adı veriliyor.

Gelin, şimdi yeminli çeviri ile noter onaylı çeviri türlerine biraz daha yakından bakalım.

Yeminli çeviri nedir ve kimler yeminli çeviri yapabilir?

Yeminli çevirmenler, çevirdikleri belgeleri kaynak metne sadık kalıp metnin çevirisini birebir ve doğru yaptığını tasdik etmiş oluyor. Dolayısıyla, resmi anlamda bir sorumluluk almış oluyorlar. Yeminli tercüman, metin altına vurduğu kaşesi ve attığı imzası ile yapılan çevirinin tüm resmi kurumlarda geçerli olmasını sağlıyor. İşte, bu metinlere yeminli çeviri diyoruz.

Bu resmi belgeler doğum belgeleri, diplomalar, not dökümleri, pasaport, kimlik gibi kişisel belgeleri ve her tür hukuki belgeleri kapsıyor. Genellikle devlet daireleri, üniversiteler, bankalar, noterler, konsolosluk tarafından yeminli çeviri isteniyor.

Tercüman yukarıdaki şartları sağlayamıyorsa yeminli çeviri yapamıyor. Bu da, yeminli olmayan tercümanın belgelerin altına kaşesini vuramayacağı ve imza yetkisinin olmadığı anlamına geliyor. Bu çevirmenlerin yaptığı çevirinin resmi kurumlarda geçerliliği olmuyor.

Noter onaylı çeviri nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz yeminli tercümanın yaptığı ve altına kaşesini vurup imzasını attığı yeminli çeviri, tercümanın yemin zaptı yaptığı noterde onaylandığında çevirisi yapılan belge, noter onaylı belge olarak adlandırılıyor.

Resmi kurumlar için geçerli pasaport, kimlik, diploma, transkript, aile cüzdanı, boşanma kararı gibi belgelerle uluslararası sözleşmeler noter onaylı çeviri gerektirebilir. Bu da ancak belgelerin verileceği makam talep ederse mümkün. Bu belgelerin yasalar önünde geçerli olabilmesi için İç İşleri Bakanlığı’nın verdiği yetkiye dayanarak noterlerin tasdiki gerekiyor.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir